Oldřich Loubal - stavební firma    

Třebovská 69, 569 43 Jevíčko
Tel.: 728 727 991
Email: o.loubal@seznam.cz

 

 

Ukázka stavební činnosti firmy

projekt léčebný ústav Paseka

Rekonstrukce várny a přilehlých prostor v léčebném ústavu Paseka byla prováděna za provozu tohoto zařízení a tudíž se tyto stavební úpravy prováděly po vzájemné dohodě léčebného ústavu se zúčastněnými firmami.

Práce naší firmy spočívaly nejprve v bourání svislých i vodorovných nosných konstrukcí, průrazů ve výškách apod. Tyto následně vytvořené otvory byly zpevňovány ocelovými nosníky a po zednických omítkových úpravách do těchto byly vkládány technologická zařízení. V tomto případě se jednalo o odsávací a klimatizační zařízení.

Po těchto náročných úpravách se přecházelo na další stavební práce jako např. kompletní omítky, podlahy, dlažby, obklady, malby, atd. Všechny tyto práce musely být prováděny za dodržování přísných hygienických a bezpečnostních podmínek, předpisů a norem.

Prováděcí termín : 11 / 2005 - 12 / 2005

 
Powered by Phoca Gallery