Zahlavi

Zvolte jazyk

Původní zařízení - elektronika motorů

 Mechanická část EGIS obsahuje dva motory. Bohužel ještě nejsou krokové. Jsou to obyčejné stejnosměrné motory na 24V, každý má nominální spotřebu 18W. Bez jakékoliv zátěže berou přibližně 10W. V zátěži si ale možná vezmou víc než 20W, s tím se musí počítat.

Obr. 1 - Pohled na motory EPR-203

V těle motorů jsou integrované snímače otáčení. V každém motoru jsou snímače dva. Pro elevaci i azimut jsou v zařízení umístěny externí koncové spínače, definující výchozí polohu. Pokud jsou motory mimo výchozí polohu, jsou tyto spínače rozpojené. Najetím na spínač dojde k jeho sepnutí. Nelze je tedy použít jako bezpečnostní koncový vypínač pro případ, že by se řídící počítač zakousl a některý motor zůstal pod napětím. Spínače jsou použity pouze jako čidla, jejichž stav monitoruje počítač. Druhá krajní poloha obou motorů takovýto spínač vůbec nemá. Rozsah poloh motorů tedy může být stanoven pouze na základě počítání impulzů z čidel motorů.

Veškeré signály této části používají napětí 24V. Na následujícím obrázku je schéma zapojení elektroniky motorů a čidel v mechanické části EGIS.

Schéma EGIS rotor

Obr. 2 - Zapojení elektroniky motorů EPR-203

Ze schématu je zřejmé, že na výstupní konektor je vyvedeno několik vodičů země (com), které jsou ale uvnitř zařízení vzájemně propojené. Tyto země můžeme s rozhraním řídící jednotky propojit jediným kabelem. Piny konektoru mají následující funkci:

 • 2, 4, 6, 8, 14 společná zem snímačů otáček, zem zdroje 24V pro snímače otáček
 • 1 výstup, snímač otáček elevace, kanál A
 • 3 výstup, snímač otáček elevace, kanál B
 • 5 výstup, snímač otáček azimutu. kanál B
 • 7 výstup, snímač otáček azimutu, kanál A
 • 9 výstup, spínač nulového bodu elevace
 • 10 výstup, spínač nulového bodu azimutu
 • 11, 12 výstup, společný vodič spínačů nulových bodů
 • 13 vstup, +24V napájení snímačů
 • 15, 16 vstup, napájení 24V motoru elevace. +15,-16 = pohyb nahoru; -15,+16 = pohyb dolů
 • 17, 18 vstup, napájení 24V motoru azimutu. +17,-18 = pohyb na západ; -17,+18 = pohyb na východ

Výstupní impulzy snímačů otáčení motorů mají frekvenci přibližně 400Hz a střídu 1:1, měřeno bez mechanické zátěže a tedy při nejvyšší rychlosti otáčení motorů. Vzájemná poloha impulzů čidel jednoho motoru je vidět ve výše uvedeném schématu.

 

Žádné komentáře

Zanechat komentář

Odpověď na Some User