Pozadi

Zvolte jazyk

Program SatXmlEditor pro úpravy souboru Satellites.xml

Aktualizace 31.8.2023 na verzi 1.1.8

 • Přidáno používání schránky windows, pouze pro transpondéry.
 • Přidána možnost multiselectu, pouze pro transpondéry.
 • Přidána možnost zobrazení dokumentace z nabídky programu.
 • Opravená detekce deaktivovaného transpondéru. V komentáři už může být použito slovo "transponder".
 • Oprava dalších drobných chyb.

Jako příznivec satelitního příjmu potřebuji občas upravit soubor Satellites.xml. V tomto souboru jsou uloženy parametry všech satelitů a jejich transpondérů, které se mají přijímačem automaticky naladit. Možná je to v dnešní době BlindScanu už trochu staromódní. Ale i tak je občas výhodné tomu hloupému stroji vysvětlit, co a jak má udělat.

Nejprve jsem se ptal ostatních nadšenců v oboru, jakým způsobem tento soubor upravují. A ve většině případů jsem dostal odpověď, že ručně v textovém editoru. To mi připadá příliš pracné a riskantní. Přece jen má tento soubor své zákonitosti dané formátem xml, které je možné při troše nepozornosti snadno narušit. Chtěl jsem využít program, který by správnou integritu souboru hlídal za mě. A k mému překvapení jsem na netu žádný efektivní nástroj nenašel. Tak jsem se rozhodl, že zkusím takový program napsat. A vznikl SatXmlEditor.

01StartThumb

Obr. 1 - Vzhled programu po spuštění

Po spuštění programu máme možnost ihned začít zapisovat údaje satelitů a následně i transpondérů pro zcela nový soubor Satellites.xml. Informace o kódování textu je vidět na spodním řádku programu. Pokud chceme začít pracovat v jiném kódování, upravíme před spuštěním programu příslušnou hodnotu v souboru SatXmlEditor.ini. Dokud není pořízena alespoň jedna položka satelitu, nejde pořizovat položky transpondérů.

Další možností je otevřít existující soubor Satellites.xml z disku počítače, nebo jej stáhnout přímo ze satelitního přijímače s Enigmou. V obou případech si program zkopíruje data do své databáze a dál se zdrojovým souborem nepracuje. Program si zjistí, jakým způsobem je ve zdrojovém souboru kódovaný text (UTF-8, iso-8859-1, ...) a tento údaj vypíše na spodním řádku programu. Zároveň si ho uloží do souboru SatXmlEditor.ini a použije ho při dalším spuštění programu.

02SatellitThumb

Obr. 2 – Stránka satelitů

Na stránce satelitů se editují názvy, pozice a příznaky jednotlivých satelitů. Do sloupečku „Komentář“ lze zapsat libovolné poznámky k satelitu. Tyto poznámky se vždy uloží do souboru Satellites.xml jako komentář na konec řádku za záhlaví satelitu. V tabulce si vybereme libovolnou položku a s tou pak pracujeme pomocí menu na spodní liště. Volbou F5 nebo F9 se otevře okno, kde jde provádět potřebné změny. Dokud okno nezavřeme volbou F2 nebo Esc, jsou ostatní funkce programu zablokované. Jde o bezpečnostní ochranu, aby bylo nezbytné rozpracovanou editaci vždy transparentně dokončit. V tabulce satelitů není povolený multiselect. To znamená, že lze pracovat vždy jen s jednou položkou. 

03TransponderThumb

Obr. 3 – Stránka transpondérů

S transpondéry se pracuje stejným způsobem. V tabulce jsou zobrazeny všechny transpondéry vybraného satelitu. Jejich editace je možná pomocí menu na spodní liště okna. Od verze 1.1.8 je u transpondérů povolený multiselect. To znamená, že lze vybrat několik položek současně způsobem obvyklým ve windows. Využití je určeno pro mazání nebo kopírování položek. Editace se musí provádět postupně po jedné větě. 

Program SatXmlEditor umí jednu nestandardní funkci. Jednotlivé transpondéry lze zapínat a vypínat. To je údaj v prvním sloupečku tabulky. Zaškrtnutí znamená, že transpondér je aktivní a je uložen v souboru Satellites.xml běžným způsobem. Pokud se položka nezaškrtne, celý transpondér se uloží do souboru Satellites.xml ve formě komentáře. To znamená, že satelitní přijímač jej ignoruje, ale data jsou stále v souboru uložená. A pouhým zaškrtnutím tohoto políčka lze transpondér zase aktivovat. Za každý transpondér je možné ještě uložit samostatný komentář. Text komentáře se zapisuje do posledního sloupečku tabulky transpondérů.

04ClipboardThumb

Obr. 4 - Schránka windows

Od verze 1.1.8 lze při editaci transpondérů používat schránku windows. Vybrané položky lze okopírovat do schránky a následně je vložit mezi transpondéry libovolného satelitu. Okopírováním a vložením transpondérů ke stejnému satelitu vzniknou duplicity, které program neřeší. Vše je ponecháno na uvážení uživatele. Data ve schránce jsou v textovém formátu. Je tedy možné přes schránku kopírovat transpondéry z jiných souborů otevřených v běžném textovém editoru.

04CommentThumb

Obr. 5 – Stránka s úvodním komentářem

Na začátek souboru Satellites.xml je možné zapsat samostatný komentář. Pro jeho editaci je v programu určena nabídka "Data – Úvodní komentář". Komentář může mít libovolnou délku i obsah. Satelitní přijímač jej ignoruje.

05SettingsThumb

Obr. 6 – Stránka s výpisem souboru settings

Hodnotu pozice satelitu nejde měnit zcela libovolně. Tento údaj je zapsaný ještě v souboru settings. Proto jsem přidal možnost zobrazit jeho obsah. Zatím je to jen z informativních důvodů. Neodvážil jsem se tento soubor upravovat ani aktualizovat. Text v okně jde ale okopírovat a dál zpracovat v libovolném textovém editoru. Pro snadnější orientaci jsou řádky týkající se nastavení vstupního tuneru obarveny modře.

Upravená data lze uložit do souboru na disk počítače nebo nahrát přímo do satelitního přijímače. Ve druhém případě se přijímač po nahrání automaticky restartuje (init 6). Pro jistotu. O potřebě trvale uložit změny do souboru na disk nebo do satelitního přijímače informuje červená barva textu na spodním řádku. Uložení změn kontroluje program před otevřením nového souboru, před stažením souboru z přijímače nebo před vypnutím programu. V těchto případech se zobrazí dotaz, jestli aktuální změněná data uložit do souboru. Pokud provedené změny ani v tuto chvíli neuložíme, budou nenávratně ztraceny.

Program je přeložen do čtyř jazyků - angličtiny, češtiny, němčiny a ruštiny. Informace o aktuálním jazyku se ukládá do souboru SatXmlEditor.ini. Po spuštění programu se tak automaticky vybere naposledy použitý jazyk. Součástí programu jsou i manuály v příslušných jazycích. Ty lze samozřejmě zobrazit libovolným programem určeným pro soubory pdf. V menu programu je ale k dispozici i nabídka „Info – dokumentace“, která zobrazí příslušný soubor bez potřeby externího prohlížeče. V manuálu najdete trochu podrobnější popis, než na této webové stránce.

Pokud budete mít k programu co říct, využijte komentáře pod článkem, nebo mi napište na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . 

Upozornění:

Program při ukládání do souboru nebo při odeslání do přijímače setřídí pořadí satelitů podle hodnoty „Pozice“ a pořadí transpondérů setřídí podle hodnoty „Frekvence“ a „Polarizace“. Původní pořadí satelitů a transpondérů nebude zachováno.

Omezení programu:

 • Za položku <sat > lze umístit pouze jeden komentář. Ostatní budou ztraceny.
 • Za položku <transponder > lze umístit pouze jeden komentář. Ostatní budou ztraceny.
 • Komentáře mezi koncem satelitu </sat> a začátkem dalšího satelitu <sat > program nenačítá a budou ztraceny. To znamená, že soubor Satellites.xml nelze rozdělit pomocí komentářů na samostatné sekce.

Celý program si můžete stáhnout v sekci Soubory ke stažení. Pokud budete mít k programu podnětné připomínky, zkusím je zapracovat do další verze.

Známé chyby, které budou opraveny v nové verzi:

 • Pokud je za položkou <sat> první transpondér vypnutý, program jej mylně považuje za komentář k satelitu.

Protokol změn:

Verze 1.1.8

 • Přidáno používání schránky windows, pouze pro transpondéry.
 • Přidána možnost multiselectu, pouze pro transpondéry.
 • Přidána možnost zobrazení dokumentace z nabídky programu.
 • Opravená detekce deaktivovaného transpondéru. V komentáři už může být použito slovo "transponder".
 • Oprava dalších drobných chyb.

Verze 1.0.7

 • Detekce kódování textu v načítaném souboru Satellites.xml (UTF-8, iso-8859-1, ...). Zjištěné kódování vypsáno na spodním řádku programu. Ukládání ve stejném kódování textu.
 • Do tabulky Satelitů přidaná položka Komentář.
 • Při načítání xml na spodním řádku vypsaný aktuální satelit. Takže při chybě načítání xml je vidět, u kterého satelitu k chybě došlo.
 • Doplněny překlady nových textů do souboru Languages.xml.

Verze 1.0.0

První zveřejněná verze.

Žádné komentáře

Zanechat komentář

Odpověď na Some User