Pozadi

Zvolte jazyk

Zprovoznění paraboly Laminas 2700 – den druhý

 

Druhý den ráno jsem znovu spustil satelitní přijímač a signál Astry 19,2°E tam stále byl. 10,5dB na tak velkou parabolu je sice zoufale málo, ale byl tam. To znamenalo, že směr na družici je správný a že i s offsetovou parabolou otočenou na ležato satelit zaměřit jde a tím pádem i přijímat jeho vysílání.

Porovnal jsem mé předpokládané vypočítané hodnoty nasměrování pozicionéru se skutečnými. A čekalo mě překvapení. Chyba v poloze azimutu byla celkem malá, jen 590 impulzů, což je necelé 3°. Zato chyba v elevaci činila 3835 impulzů, což je skoro 5°. Neúspěšné hledání signálu předchozí den bylo způsobeno mylným předpokladem, že elevace je přibližně správně a proto jsme ji dostatečně nezvyšovali. Pak změny azimutu v sebevětším rozsahu nemohly přinést žádný použitelný výsledek.

Následovaly pokusy o dosažení větší síly signálu. Nejprve jsem ručně pootáčením LNB hledal optimální nastavení skew konvertoru. Síla signálu vzrostla na 15,2 dB. Dalším upřesněním azimutu a elevace šlo bez problémů dotáhnout sílu signálu na 16dB. Signál se držel na plné úrovni při pohybu paraboly o ±0,25° ve směru azimutu a ±0,15° ve směru elevace. V tu chvíli bylo jasné, že mám vyhráno.

Signál z Astry 19,2°E a s parabolou o průměru 270cm byl opravdu silný. Mé obavy, že takto silný signál už bude mít LNB problém zpracovat, ale byly zbytečné. Kromě trvalého údaje 16 dB ukazatele síly signálu na obrazovce nebylo poznat, že je signál extrémně silný.

Dalším krokem byl pokus nalézt pozici další družice. Protože jsem už znal správnou hodnotu azimutu a elevace Astry 19,2°E v impulzech pozicionéru EGIS, přepočítal jsem tyto hodnoty pro pozici 28,2°E. Otočil jsem podle výpočtu parabolou a signál naskočil. Bylo sice potřeba dodatečně upřesnit azimut i elevaci, ale už jsem věděl, že další družice půjdou nalézt pouhým výpočtem. S dlouhým hledáním signálu naslepo byl definitivní konec.

Spustil jsem v přijímači vyhledávání programů a začaly se objevovat názvy kanálů, které jsem dřív neviděl. Evidentně bylo možné přijímat i slabý britský svazek. To mi udělalo velkou radost. I kdybych už nic jiného nezachytil, tohle vysílání stálo za vynaloženou námahu. Bylo to dosažení mety, o které jsem do té doby dlouho snil.

Pak znovu přišel na návštěvu kamarád a mé nadšení bleskově schladil. Zeptal se, jak silný signál mám u programu Freesport HD. A hle, tento program vůbec nebyl v přehledu. Pak se zeptal na BT Sporty, balík amerických programů. Nic z toho naladěno nebylo. Zklamaně jsem začal systematicky prohledávat frekvenci za frekvencí a zjistil jsem, že u 7 paketů mám nulový signál. To bylo veliké vystřízlivění. Tak nějak jsem v koutku duše bláhově věřil, že s parabolou o průměru skoro 3 metry přece musí jet všechno.

Následovalo testování všech tří dostupných LNB. Protože jsem po každé výměně LNB upravoval i nasměrování paraboly, brzy se ukázalo, že pro různé balíky je maximum signálu v různých směrech. Přitom nejlepší výsledky dával LNB Invacom. S jeho pomocí se podařilo zprovoznit další dva pakety. To mou náladu poněkud vylepšilo. Jako kompromis jsem namířil parabolu na pozici nejslabšího paketu. Při tomto nastavení bylo možné sledovat i programy jiných balíků. Síla signálů byla v rozmezí 6 dB až 11,5 dB. Pořád ale zůstávalo 5 frekvencí s trvale nulovým signálem.

Dalším pokusem bylo nalezení pozice 36,0°E. Zajímalo mne, jak silný signál bude u ruských programů a jestli na konvertor s lineární polarizací půjde bez jakýchkoliv úprav přijímat i pakety s kruhovou polarizaci. Najít družici pomocí výpočtu nebyl žádný problém. Po proladění přijímače se opravdu v seznamu objevilo i několik programů vysílaných kruhovou polarizací. Jednalo se však pouze o vzácné výjimky. Pro seriózní příjem vysílání Tricolor nebo NTV by byl potřeba buďto LNB s kruhovou polarizací, nebo stávající LNB doplnit polarizační destičkou. K těmto pokusům se v budoucnu určitě vrátím.

Další naladěnou pozicí bylo 26,0°E. Zde se ukázalo, že vysílání do Evropy lze bez problémů přijímat, ale svazky namířené mimo Evropu žádný signál neukazují. V tuto chvíli jsem už pomalu začínal chápat, že ani třímetrová parabola není všelék. Na příjem opravdu slabých signálů bude potřeba ujít ještě velký kus cesty.

Protože už bylo kolem osmé hodiny večerní, rozhodl jsem se skončit s experimentováním a vrátil jsem parabolu na pozici 28,2°E. A s úžasem jsem zjistil, že veškerý příjem z britského svazku je pryč. Ověřil jsem správnost nasměrování paraboly, ale to bylo v pořádku. Signál měl jen občas pár nechytatelných decibel, ale většinou byl na nule. To jsem ještě netušil, že se jedná o běžný úkaz, kdy signály britského svazku k večeru znatelně zeslábnou. Navíc byl ten den opět slunečný s teplotami kolem 30°C. A takové podmínky signálu z 28,2°E nejspíš nesvědčí. A tak skončil můj druhý den s velkou parabolou rozpačitým zklamáním.

Žádné komentáře

Zanechat komentář

Odpověď na Some User