Pozadi

Zvolte jazyk

Průběh síly signálu během 24h, 16.4.2021

  

Na webových stránkách o příjmu britského svazku z pozice 28,2°E se často mluví o tom, že síla signálu na našem území (ČR) během dne kolísá, a tedy že příjmové podmínky nejsou příliš stabilní. O tomto jevu jsem se zmínil i tady v některých článcích na mém webu. Zatím jsem ale nikde neviděl žádný graf nebo data, která by ukazovala, o jak velké rozdíly v síle signálu se vlastně jedná a jak jsou tyto změny síly signálu rozprostřeny v čase. Tím nechci říct, že takové přehledy nejsou. Možná jsem jen moc líný hledat. A možná je pro mě zajímavější si zkusit něco takového změřit a vytvořit sám. Rozhodl jsem se tedy, že to zkusím. 

Samozřejmě jsem neměl v úmyslu 24h sedět u přijímače a ručně si zapisovat hodnoty síly signálu, abych z takto získaných údajů vytvořil příslušný graf. Proto jsem nejdřív začal psát program, který by sbíral potřebná data automaticky. To se nakonec podařilo a tak mám hotový prototyp, který už má více méně zamýšlenou funkčnost. Komunikuje s přijímači, které jsou vybaveny prostředím Enigma2 a Open WebIf. Ještě spoustu věcí neumí, ale až ho dotáhnu do trochu víc použitelného stavu, tak o něm napíšu samostatný článek a nabídnu jej ke stažení.

Samozřejmě jsem se už nemohl dočkat, a tak jsem svůj prototyp vyzkoušel. Jako první jsem si vybral program FreeSport HD na transpondéru Astry 2E. Tento program není úplně nejsilnější, takže síla jeho signálu kolísá, ale zároveň je dost silný na to, aby s mým talířem 270 cm byl chytatelný po většinu dne. Hodnotu síly signálu jsem zaznamenával každou minutu.

Tady bych měl uvést ještě jednu poznámku k metodice měření. Satelitní přijímač není měřící přístroj a proto nelze brát naměřené hodnoty jako správné ve smyslu absolutní hodnoty. Lze však poměrově porovnávat opakovaná měření, která jsou zatížená obdobnou chybou měření. To ale neplatí pro signály, u kterých tuner přijímače nedosáhne uzamknutí. Naměřené hodnoty pod touto hranicí jsou extrémně nestabilní a "pulzují" v rozsahu několika sekund od své skutečné hodnoty až k nule. Nevím, proč to přijímač dělá, signál určitě takto rychle nekolísá a chyba měření je obrovská. Abych tento nedostatek nějak eliminoval, neprovádím v okamžiku měření jen jedno čtení síly signálu, ale po dobu 5 s měřím sílu signálu 10x a do grafu ukládám nejvyšší naměřenou hodnotu. Samozřejmě je to jen částečné řešení a výsledný graf to v oblasti slabých signálů značně znehodnocuje. Chtělo by to skutečný měřící přístroj. Ale i tak jsem se do pokusu s měřením pustil.

Astra 2E, 11427 MHz, V, 8/9, 29500, QPSK

Celek01Thumb

Obr. 1 - Průběh síly signálu

A zde máme konečně výsledek. První poučení, které mi vytvořený graf přinesl, bylo "Jedno měření - žádné měření.". Když si graf pozorně prohlédnete, jistě si všimnete, že o půlnoci 15.4.2021 byl už signál použitelný, zatímco o půlnoci následujícího dne byl zcela nulový. To znamená, že z tohoto grafu nejde dělat žádné velké závěry. Je prostě jen zajímavý. Alespoň pro mne určitě ano. Říká mi, že ± kolem 18 hodiny se můžu s největší pravděpodobností s FreeSportem rozloučit a to minimálně do půlnoci.

 Zoom01Thumb

Obr. 2 - Zoom 7:40 ÷ 8:45 

Nejzajímavějším místem je čas ráno mezi 7:40 ÷ 8:45, kdy dojde k výpadku signálu většinou až na nulu. Tuto část jsem zvětšil do samostatného grafu. Zajímavá je především rychlost, s jakou signál padá a pak zase naběhne. Na začátku okna se signál během 3 minut sníží na nějakých 2,5 dB a na konci okna během necelých tří minut vzroste z nuly na přijímatelnou hodnotu. Myslím, že o tomto výpadku jsem už na jiných webech četl. Ale než jsem vytvořil tento graf, tak jsem o něm prakticky nevěděl, protože v tomto období se obvykle satelitnímu příjmu věnovat nemohu.

Wether01Thumb

Obr. 3 - Přehled počasí

Na konec ještě přidávám přehledový graf počasí v době měření. Źádnou zásadní anomálii v čase 7:40 ÷ 8:45, kdy dojde k výpadku signálu, nevidím. S počasím to asi souviset nebude. Spíš s nějakou činností satelitu. No, v každém případě tento výsledek podnítil mou zvědavost a určitě provedu další měření.  

 

21.4.2021 Dodatek

Astra 2E, 11427 MHz, V, 8/9, 29500, QPSK

Celek02Thumb

Obr. 4 - Průběh síly signálu

Tak jsem se konečně dostal ke zveřejnění druhého měření. Stejný transpondér, stejný program. Časová smyčka od 15:00 do 15:00, aby byl vidět v celku noční výpadek. 

Zoom02Thumb

Obr. 5 - Zoom 4:33 ÷ 9:14

Ranní nulové okno je delší, než při prvním měření. Myslím si, že za to může větší oblačnost. Ale konec a nástup signálu je zase dost rychlý. 

Wether02Thumb

Obr. 6 - Přehled počasí

Žádné komentáře

Zanechat komentář

Odpověď na Some User