Pozadi

Zvolte jazyk

První pokusy s použitím polarizační destičky

 

Tento článek navazuje na popis: úpravy běžného LNB na přírubový. Nákup a následné výsledky s LNB typu GI-131 a GM-101 pro kruhovou polarizaci značně zklamaly má původní očekávání. Ani pokusy s připojením správného feedhornu PO-40 k LNB GI-131 nevedlo k očekávanému zvýšení síly přijímaného signálu. Proto jsem se rozhodl k dalšímu experimentu.

01feedorthomodelnbthumb

Obr. 1 - Sestava součástí: Feedhorn - Ortho Mode Transducer - 2x LNB

Na lineární polarizaci používám dvojici jednopolaritních LNB NJR2842 s polarizační výhybkou C120/WR75 a originálním feedhornem PO-40. Rozhodl jsem se tedy použít polarizační destičku z LNB GI-131 a dát ji do vlnovodu mé soustavy pro lineární polarizaci. Pro tento pokus hovoří fakt, že destička je ze správného materiálu a zároveň má i tvar, který je funkční. To jsou dva základní parametry, na kterých by pokusy s amatérsky vyrobenou polarizační destičkou mohly selhat. V podstatě šlo jen o to hotovou destičku správně umístit do jiného vlnovodu.

DestickaThumb

Obr. 2 - Polarizační destička

Původní LNB má pro přesné umístění polarizační destičky ve svém kovovém těle zářezy, takže destička má o něco větší šířku, než je průměr vlnovodu. Pro její použití v nové soustavě jsem ji musel zůžit na 18 mm. Rozměr se podařilo upravit tak, že se destička dala těsně nalisovat do vlnovodu a nebylo ji potřeba ve zvolené poloze nijak víc fixovat . Jedinou otázkou bylo, jak hluboko do vlnovodu destičku umístit. V původním LNB začínala destička v ústí feedhornu a vedla do vzdálenosti 17 mm od první anténky v LNB.

Pozice1Thumbb

Obr. 3 - Pozice 1

Něco takového nešlo při mém pokusu dodržet, protože součet délek vlnovodů feedhornu a polarizační výhybky byl výrazně větší. Proto jsem otestoval dvě polohy destičky. V pozici č. 1 byla destička uvedených 17 mm od místa, kde polarizační výhybka rozděluje signál do dvou samostatných vlnovodů. V pozici 2 byla destička umístěna na okraj feedhornu PO-40 tak, jak zasahovala do feedhornu původního LNB.

Pozice2Thumb

Obr. 4 - Pozice 2

Výsledky v porovnání s LNB GI-121 jsou v následující tabulce. 

 

Satelit

Transpondér

Offset parabola 
Laminas 2700
LNB
GI-121
[%]

LNB
 2x NJR2842 
+ destička
Pozice 1 [%]

LNB
 2x NJR2842 
+ destička
Pozice 2 [%]
     5.3.2022 
16:15
5.3.2022
17:15
5.3.2022
18:00
 Eutelsat 36B   11727 / L / 8PSK  95 82 83
AMU1 11747 / R / 8PSK 99 56 60
Eutelsat 36B  11766 / L / 8PSK 93 74 75
Eutelsat 36B 11785 / R / 8PSK 99 55 66
Eutelsat 36B  11804 / L / 8PSK 99 75 75
Eutelsat 36B  11823 / R / 8PSK 99 56 67
Eutelsat 36B  11843 / L / 8PSK 97 73 74
Eutelsat 36B  11862 / R / 8PSK 99 50 73
Eutelsat 36B  11881 / L / 8PSK 99 74 74
Eutelsat 36B  11900 / R / 8PSK 99 50 75
Eutelsat 36B  11919 / L / 8PSK 99 67 75
Eutelsat 36B  11938 / R / 8PSK 95 49 75
Eutelsat 36B  11958 / L / 8PSK 96 70 76
Eutelsat 36B  11977 / R / 8PSK 96 46 74
Eutelsat 36B  11996 / L / 8PSK 98 66 77
Eutelsat 36B  12015 / R / 8PSK 94 44 75
Eutelsat 36B  12034 / L / 8PSK 99 61 79
 Eutelsat 36B 12054 / R / 8PSK 0 (83) 0 (40) 0 (68)
AMU1  12073 / L / 8PSK 99 57 75
 AMU1 12111 / L / 8PSK 99 46 80
Eutelsat 36B  12149 / L / 8PSK  95 57 80
AMU1  12174 / L / QPSK  86 43 60
AMU1  12190 / L / 8PSK  96 46 73
 AMU1 12226 / L / QPSK  99 67 81
AMU1  12265 / L / QPSK 99 64 72
AMU1  12284 / R / 8PS  89 41 54
AMU1  12303 / L / 8PSK  91 55 64
AMU1  12322 / R / 8PSK  90 41 54
 AMU1 12341 / L / QPSK  94 55 61
AMU1  12360 / R / 8PSK  92 39 51
 AMU1 12380 / L / 8PSK  95 47 58
 AMU1 12399 / R / 8PSK  89 40 44
AMU1  12418 / L / 8PSK  93 42 63
AMU1  12437 / R / 8PSK  90 23 55
AMU1  12456 / L / 8PSK  95 58 57
AMU1  12476 / R / 8PSK  91 39 54

 

Z uvedených údajů vyplývá, že poloha polarizační destičky v hrdle feedhornu přináší mnohem lepší výsledky. Přesto tato kombinace nedosahuje kvalit LNB GI-121. Signál byl měřen přijímačem VU+Ultimo4k pluginem "Vyhledání satelitu". Zatím co síla signálu z LNB GI-121 byla stabilní a měnila se maximálně o jedno procento, síla signálu v následujících dvou sloupcích kolísala v rozmezí několika minut až v rozsahu deseti procent a měnila se i hodnota AGC. Uvedená čísla jsou tedy jen subjektivním průměrem hodnoty, která se zobrazovala nejdéle. Za zmínku stojí frekvence 12054 / R / 8PSK na červeném řádku. Plugin "Vyhledání satelitu" zde uvádí sílu signálu 0. Navzdory tomu se na uvedené frekvenci naladí programy v rozlišení UHD (například Eurosport 1) se sílou uvedenou v závorce. Vypadá to, že se autorům pluginu někde vloudila chybička. A to jak ve firmware VTI, tak i v Openatv.

Po pravdě se mi z naměřených hodnot nechce dělat nějaké závěry. Vypadá to spíš na dlouhé experimentování. A do toho se mi vůbec nechce. Já jsem náturou spíš líný technik, který si něco teoreticky spočítá, pak to podle těchto výpočtů vyrobí a na první pokus to funguje. To by se mi moooooc líbilo. 

19.3.2022 Dodatek.

Dnešní den jsem věnoval dalším pokusům s příjmem kruhové polarizace. Dostal se mi totiž do rukou profesionální depolarizér XD12 firmy Swedish Microwave. Těšil jsem se, že tím bude příjem kruhové polarizace definitivně vyřešen. Bohužel jsem velice rychle vystřízlivěl.

 XD12Thumb

Obr. 5 - Depolarizer SMW XD12

První zklamání přišlo v okamžiku, kdy jsem chtěl depolarizer přišroubovat k mé polarizační výhybce. Obě komponenty mají jen čtyři upevňovací otvory, takže je lze vzájemně natáčet jen o 90°. Asi už tušíte, že depolarizační destička byla rovnoběžná nebo kolmá na polarizační rovinu výhybky. Takže správný sklon 45° nešel nastavit. Chvíli jsem nechápal, proč dvě profesionální součásti vyrobené podle norem nelze správně propojit. Pak jsem začal zjišťovat, jak pevně destička drží ve vlnovodu depolarizéru. A k mému překvapení se po mírném zatlačení vysunula ven.

PlateXD12Thumb 

Obr. 6 - Polarizační destička z XD12

Materiálově vypadá na obyčejné plexisklo. Tvar je na rozdíl od předchozí destičky z LNB GI-131 osově symetrický. To se mi zdálo být důležité, protože i vstup do mé polarizační výhybky je symetrický. Po chvilce váhání jsem destičku vsunul do vlnovodu mého feedhornu PO-40.

FeedPlateThumb

Obr. 7 - Destička z XD12 ve feedhornu PO-40

Umístil jsem ji na vnitřní okraj vlnovodu, tak jako při testech předchozí destičky z LNB GI-131, kdy jsem v této poloze naměřil lepší výsledky (Pozice 2). Pro porovnání aktuální síly signálu jsem ale zapsal i hodnoty naměřené těsně před výměnou polarizační destičky. A výsledek vidíte v následující tabulce.

Satelit

Transpondér

Offset parabola 
Laminas 2700

 Předchozí
 destička 
 i její poloha 
[%]

Destička
 z depolarizéru 
SMW XD12
[%]

 Depolarizér 
SMW XD12
[%]

 LNB
 SNF-031 
 + SMW XD12 
 [%]

     19.3.2022 
15:15
19.3.2022
16:00
19.3.2022
16:45
 19.3.2022
17:15
 Eutelsat 36B   11727 / L / 8PSK  88 88 88 88
AMU1 11747 / R / 8PSK 80 74 89 87
Eutelsat 36B  11766 / L / 8PSK 73 82 83 83
Eutelsat 36B 11785 / R / 8PSK 67 82 81 82
Eutelsat 36B  11804 / L / 8PSK 79 85 88 92
Eutelsat 36B  11823 / R / 8PSK 66 80 83 86
Eutelsat 36B  11843 / L / 8PSK 78 91 85 93
Eutelsat 36B  11862 / R / 8PSK 71 82 82 88
Eutelsat 36B  11881 / L / 8PSK 85 90 82 90
Eutelsat 36B  11900 / R / 8PSK 72 82 81 88
Eutelsat 36B  11919 / L / 8PSK 84 88 84 91
Eutelsat 36B  11938 / R / 8PSK 71 88 86 82
Eutelsat 36B  11958 / L / 8PSK 78 80 82 86
Eutelsat 36B  11977 / R / 8PSK 69 88 83 76
Eutelsat 36B  11996 / L / 8PSK 78 80 85 82
Eutelsat 36B  12015 / R / 8PSK 69 84 79 73
Eutelsat 36B  12034 / L / 8PSK 84 77 87 81
 Eutelsat 36B 12054 / R / 8PSK 0 (58) 0 (74) 0 (67) 0 (69)
AMU1  12073 / L / 8PSK 89 80 82 92
 AMU1 12111 / L / 8PSK 94 86 87 94
Eutelsat 36B  12149 / L / 8PSK 83 84 79 82
AMU1  12174 / L / QPSK 76 65 67 78
AMU1  12190 / L / 8PSK 80 70 82 90
 AMU1 12226 / L / QPSK 98 70 91 99
AMU1  12265 / L / QPSK 87 60 87 95
AMU1  12284 / R / 8PS 64 61 67 89
AMU1  12303 / L / 8PSK 76 70 78 87
AMU1  12322 / R / 8PSK 60 57 61 90
 AMU1 12341 / L / QPSK 75 65 76 92
AMU1  12360 / R / 8PSK 65 45 66 85
 AMU1 12380 / L / 8PSK 67 64 68 83
 AMU1 12399 / R / 8PSK 68 64 55 82
AMU1  12418 / L / 8PSK 71 66 62 87
AMU1  12437 / R / 8PSK 69 68 50 80
AMU1  12456 / L / 8PSK 72 67 63 82
AMU1  12476 / R / 8PSK 71 65 63 77

 

Výsledek se mi moc nelíbí. Na spodních frekvencích je sice signál většinou silnější, na horních frekvencích je ale výrazně slabší. Tak jsem si řekl, že tato destička nepatří k ústí feedhornu a že bych ji měl vrátit do původního depolarizéru. Samozřejmě jsem ji pootočil o 45°, abych mohl depolarizér zapojit do mé sestavy.

Komplet1Thumb 

Obr. 8 - Sestava s depolarizérem XD12

Naměřené hodnoty s touto sestavou jsou ve třetím sloupci. Síla signálu už je v celém frekvenčním pásmu vyrovnanější, ale na nejvyšších frekvencích zase klesá. V tuto chvíli už musím přiznat, že naměřené hodnoty v uvedených prvních třech sloupcích jsou velice nestabilní. V rozmezí jedné minuty kolísají o víc než 10%. Takže uvedená čísla jsou spíš kvalifikovaným odhadem. Vzhledem k většnou malým rozdílům v rámci jednoho řádku jsou vlastně tyto výsledky naprosto zavádějící. Přijímač neustále upravoval AGC a tím i sílu výsledného signálu. Proto jsem se rozhodl k ještě jednomu pokusu.

Komplet2Thumb

Obr. 9 - Sestava s LNB SNF-031 a depolarizérem XD12

K feedhornu PO-40 a depolarizéru XD12 jsem připojil LNB Invacom SNF-031. S tímto LNB jsem dosáhl nejlepších výsledků při lovení signálů na 28,2°E, a tak jsem byl zvědavý, jak se projeví tady. Výsledek najdete ve čtvrtém sloupci tabulky. Na spodních frekvencích jsou výsledky srovnatelné s předchozí kombinací dvou LNB NJR2842 s polarizační výhybkou, na horním konci pásma už ale jasně vítězí. Nicméně nejdůležitější změnou nejspíš bude, že síla signálu přestala pulzovat a měnila se maximálně o +/- 1%. Výsledek je trochu smutný z pohledu toho, že levný univerzální LNB dosahuje srovnatelných výsledků, jako dva poměrně drahé jednopolaritní Japonské LNB s polarizační výhybkou. A navíc ještě lepších výsledků lze stále dosáhnout s LNB GI-121 (první tabulka, první sloupec), kde není potřeba ani poměrně drahý depolarizátor XD12. Smutným závěrem dnešního dne je nejspíš zjištění, že stále nemám tušení, co se vlastně děje v té rouře mezi feedhornem a LNB. A že se neznalost nedá jednoduše kompenzovat penězi.

Žádné komentáře

Zanechat komentář

Odpověď na Some User